หน้าแรกเกี่ยวกับเราติดต่อเรา

เหตุผลดีๆ ที่คุณควรมาร่วมงานในร้าน 7-eleven กับเรา

(เฉพาะเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน)
 1. มีสวัสดิการสำหรับพนักงานประจำมากมาย อาทิเช่น เงินค่าเข้าผลัด, เงินค่าครองชีพ, เงินจูงใจ(Incentive), โบนัส, ประกันสังคม, เงินค่าตำแหน่ง, ประกันชีวิตอุบัติเหตุ, เสื้อฟอร์มพนักงาน, วันหยุดพักผ่อนประจำปี ฯลฯ
 2. มีการฝึกอบรม สอนเทคนิค และวิธีการทำงานที่เป็นระบบมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
 3. บริษัทฯ มีความมั่นคง ได้รับสิทธิ์บริหารร้าน 7-eleven ในเขตจังหวัด เชียงใหม่, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน กว่า 180 สาขา และขยายสาขาเพิ่มอย่างต่อเนื่องทุกปี

Good reasons to work for 7-eleven

(Limited to branches in Chiang Mai, Lamphun, and Mae Hong Son)
 1. Our staff will receive fringe benefits including shift-work pay, allowances, incentive, bonuses, social security, position allowances, life insurance policies, uniforms, vacations, etc.
 2. We provide our staff with plenty of opportunities to receive training and develop their standard working skills throughout their career.
 3. With stable growth and success, the company is authorized to manage over 180 7-eleven stores in Chiang Mai, Lamphun and Mae Hong Son. We continue to expand our branches every year.
  ตำแหน่งพนักงานประจำร้าน 7-eleven
 • ช/ญ 18 - 30 ปี
 • วุฒิ ม.3 , ม.6, ปวช.และปวส. ทุกสาขาวิชา
  คุณสมบัติ
 1. สามารถทำงานเวียนผลัดได้
 2. รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 3. รักความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
 4. มียานพาหนะใช้ส่วนตัว
 5. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 6. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

เชิญมาร่วมงานในร้าน 7-eleven กับเราสิคะ

  7-eleven Store Staff
 • Male/female, aged 18-30
 • Mathayom 3, Matthayom 6, Vocational Certificate or Vocational Diploma
  Qualifications
 1. Able to work any shift
 2. Have service mind and good human relations skills
 3. Be passionate about career development
 4. Have own transportation
 5. Enthusiastic in working
 6. Diligent, honest, and patient

Let's apply now and work together.

Design & Develop by: B.B. Design Studio